6/25/2017 8:27:53 AM السوق مغلق

الافصاحالشركة الوطنية للميادين (ش.م.ك)‏

الشركة :
ميادين
رقم الشركة :
632

 


اسم الشخص المفصحصلة القرابةيعمل فيالوظيفةرقم السهم الورقة الماليةالعلاقةنوع العمليةالكمية